Návěsti

 

Návěsti pro elektrický provoz

 

návěst význam
Vypněte proud Vypněte proud.
Zapněte proud Zapněte proud.
Všechny koleje bez trolejového vedení Všechny koleje bez trolejového vedení.
Kolej v přímém směru bez trolejového vedení Kolej v přímém směru bez trolejového vedení.
Kolej ve směru vlevo bez trolejového vedení Kolej ve směru vlevo bez trolejového vedení.
Kolej ve směru vpravo bez trolejového vedení Kolej ve směru vpravo bez trolejového vedení.
Připravte se na stažení sběrače Připravte se na stažení sběrače.
Stáhněte sběrač Stáhněte sběrač.
Zdvihněte sběrač Zdvihněte sběrač.
Začátek stejnosměrné trakční soustavy Začátek stejnosměrné trakční soustavy.
Začátek střídavé trakční soustavy (25kV, 50Hz) Začátek střídavé trakční soustavy (25kV, 50Hz).
Začátek střídavé trakční soustavy (15kV, 16,67 Hz) Začátek střídavé trakční soustavy (15kV, 16,67 Hz).
Začátek snížené výšky trolejového drátu Začátek snížené výšky trolejového drátu.
Konec snížené výšky trolejového drátu Konec snížené výšky trolejového drátu.

 

Návěsti označující místo na trati

 

návěst označení význam
Vzdálenostní upozorňovadla Vzdálenostní upozorňovadla
k vjezdovému, cestovému, odjezdovému návěstidlu
Vlak se blíží k samostatné předvěsti.
Vzdálenostní upozorňovadla Vzdálenostní upozorňovadla
k oddílovému, krycímu návěstidlu
Vlak se blíží k samostatné předvěsti.
Vzdálenostní upozorňovadla Vzdálenostní upozorňovadla
k hlavnímu návěstidlu
Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu.
Námezník Námezník Hranice koleje.
Hranice izolovaného úseku   Hranice izolovaného úseku.
Lichoběžníková tabulka Lichoběžníková tabulka Hranice dopravny.
Tabule před zastávkou Tabule před zastávkou
vzdálenostní upozorňovadlo před zastávkou
Vlak se blíží k zastávce.
Konec nástupiště   Konec nástupiště.
Tabulka s křížem Tabulka s křížem Výstraha.
Začátek ozubnice   Začátek ozubnice.
Konec ozubnice   Konec ozubnice.
Vzdálenostní upozorňovadla Vzdálenostní upozorňovadla
k přejezdníku
Vlak se blíží k přejezdníku.
Konec vlakové cesty na námezníku Konec vlakové cesty.
Konec vlakové cesty na koncovníku Konec vlakové cesty.
Staničník Staničník Kilometrická poloha.
Staničník Staničník Kilometrická poloha.
Sklonovník Sklonovník Stoupání tratě.
Sklonovník Sklonovník Klesání tratě.
Místo zastavení   Místo zastavení.

 

Návěsti zvláštního určení

 

návěst označení význam
Zastavte práci pluhu   Zastavte práci pluhu.
Začněte práci pluhu   Začněte práci pluhu.
Drhlík Drhlík Zapněte čistící zařízení.
Drhlík Drhlík Vypněte čistící zařízení.
Přejezdník Přejezdník Otevřený přejezd.
Přejezdník Přejezdník Uzavřený přejezd.
Radiovník Radiovník Přepněte kanálovou skupinu.
Radiovník Radiovník Přepněte kanálovou skupinu.
Očekávejte otevřený přejezd   Očekávejte otevřený přejezd.

Web o veřejné dopravě spravuje verejna-doprava.eu - infoobrazekverejna-doprava.eu - © 2014