Modely do hry VirtualBus

 

Model stáhnete kliknutím na název souboru. Větší náhled zobrazíte po kliknutí na malý náhled.

 

název

náhled

název

náhled

Dům bílý - nový

Poliklinika

Dům žlutý - nový

Městský úřad a pošta

Dům světležlutý - nový

Škola

Dům zelený - nový

Označník červený

Dům starý

Rodinný domek s červenou střechou

Označník jednotyčový - výstupní zastávka

Rodinný domek s šedivou střechou

Motorový vůz řady 809

Panelák nový velký

Plechová výrobní hala

Věžák 5-patrový

Malá hasičská stanice

4-patrový bytový dům s průjezdem

Řadová bytovka se sedlovou střechou - 2 domy

4-patrový bytový dům

Řadová bytovka s rovnou střechou

4-patrový bytový dům (zrcadlově otočená verze)

Požární zbrojnice JSDH Malšovice

6-patrový věžák

4-patrový panelák - 2 vchody

Dům služeb

8-patrový panelák oranžový - 2 vchody

13-patrový věžák - 2 barevné verze

8-patrový panelák červený - 2 vchody

8-patrový panelák růžový - 2 vchody

6-patrový panelák - 2 vchody - verze I

6-patrový panelák - 2 vchody - verze II

8-patrový panelák

Čekárna prosklená malá
(do hry vkládejte jako M3, sklo bude průhledné)

Označník nový DPmHK

   

 

Licenční podmínky k objektům do hry VirtualBus.


1) Objekty do hry VirtualBus jsou šířeny bezplatně.

2) Objekty lze volně používat ve všech mapách pro hru VirtualBus. Použití objektů v jiných hrách a aplikacích, než je VirtualBus je možné pouze za předchozího PÍSEMNÉHO souhlasu autora.

3) Objekty je zakázáno jakkoli upravovat bez předchozího PÍSEMNÉHO souhlasu autora.

4) Objekty je zakázáno šířit dále mimo webové stránky, než http://verejna-doprava.eu/, a to i bezplatně. Rovněž je zakázáno šíření pomocí jiných komunikačních kanálů a protokolů (P2P sítě, e-mail, atd.). Výjimku uděluje autor a to pouze PÍSEMNĚ.

5) Šíření neupravených objektů s vlastní mapou hry VirtualBus je povoleno pouze za předpokladu, že spolu s mapou a objekty bude viditelně uveden odkaz, odkud objekty pochází, tj. odkaz na webovou stránku http://verejna-doprava.eu/vbus.htm. Toto šíření musí být rovněž bezplatné. (VZOR odkazu: "Objekt bílého rodinného domu pochází z webu http://verejna-doprava.eu/vbus.htm".)

6) Autor nenese žádnou odpovědnost za používání objektů ve hře. Používání objektů je na vlastní riziko. Funkčnost objektů byla několikrát přezkoušena, avšak není zaručena.

7) Stažením souboru vyjadřujete svůj souhlas s těmito licenčními podmínkami.

8) Tyto licenční podmínky mohou být kdykoli změněny, a to i bez předchozího upozornění. Aktuální licenční podmínky jsou na adrese http://verejna-doprava.eu/vbus.htm.

 

 

Web o veřejné dopravě spravuje verejna-doprava.eu - infoobrazekverejna-doprava.eu - © 2014