Návěsti na samostatných předvěstích

samostatná předvěst

Výstraha Volno
Očekávejte rychlost 40 km/h Očekávejte rychlost 60 km/h
Očekávejte rychlost 80 km/h Očekávejte rychlost 100 km/h