Návěsti na hlavních návěstidlech

odjezdové návěstidlo

Stůj Rychlost 100 km/h a očekávejte 80 km/h Rychlost 80 km/h a očekávejte 40 km/h
Volno Rychlost 80 km/h a očekávejte 80 km/h Rychlost 60 km/h a očekávejte 40 km/h
Rychlost 80 km/h a volno Rychlost 60 km/h a očekávejte 80 km/h Rychlost 40 km/h a očekávejte 40 km/h
Rychlost 60 km/h a volno Rychlost 40 km/h a očekávejte 80 km/h Výstraha
Rychlost 40 km/h a volno Očekávejte rychlost 60 km/h Rychlost 100 km/h a výstraha
Očekávejte rychlost 100 km/h Rychlost 100 km/h a očekávejte 60 km/h Rychlost 80 km/h a výstraha
Rychlost 100 km/h a očekávejte 100 km/h Rychlost 80 km/h a očekávejte 60 km/h Rychlost 60 km/h a výstraha
Rychlost 80 km/h a očekávejte 100 km/h Rychlost 60 km/h a očekávejte 60 km/h Rychlost 40 km/h a výstraha
Rychlost 60 km/h a očekávejte 100 km/h Rychlost 40 km/h a očekávejte 60 km/h Přivolávací návěst
Rychlost 40 km/h a očekávejte 100 km/h Očekávejte rychlost 40 km/h Stůj a přivolávací návěst
Očekávejte 80 km/h Rychlost 100 km/h a očekávejte 40 km/h Posun dovolen